newyddion

Pencampwr Corwen yn sefyll dros y Blaid

Mae Plaid Cymru wedi dewis Alan Hughes fel ymgeisydd ar gyfer is-etholiad Corwen ar Fawrth 18fed. 

Galwyd yr is-etholiad yn dilyn marwolaeth cynnar Huw Jones, a adnabwyd fel Mr Corwen, ym mis Mawrth y llynedd. Gwasanaethodd Huw Jones fel Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros ward Corwen er 2008. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynlluniau i werthu tir yn Nimbych yn cael eu hatal

Bydd rhaid i Gabinet Annibynnol/Ceidwadol Cyngor Sir Ddinbych ail edrych ar eu cynlluniau i werthu tir Cymgor ger Ysgol Pendref, Dinbych, yn dilyn ymyrraeth gan bwyllgor craffu y Cyngor Sir.

Cytunodd Cabinet y Cyngor Sir i werthu bron i 7 acer o dir yn Nimbych yn eu cyfarfod diwethaf ar 22ain o Fedi. Serch hynny, defnyddiodd y Cynghorydd Glenn Swingler, Dinbych Uchaf, a'i gyd aelodau Plaid Cymru eu pwerau i alw'r penderfyniad i fewn er mwyn ei graffu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Goleuo lleoliadau o bwys yn Sir Ddinbych i gefnogi #BLM

Bydd rhai o adeiladau mwyaf eiconig Sir Ddinbych yn cael eu goleuo yn broffor er mwyn dangos cefnogaeth i ymgyrch 'Black Lives Matter' sy'n galw am ddieddu disgrimineiddio a chyddraddoldeb i bobl du ac o gefndiroedd ethnig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd Llafur amlwg yn ymuno a Phlaid Cymru

Ymunodd y Cynghorydd Paul Penlington, sydd wedi cynrychioli ward Gogledd Prestatyn ar Gyngor Sir Dinbych ers 2012, â Phlaid Cymru yr wythnos hon gan ddweud ei fod yn credu bod y blaid yn cynrychioli buddion ei drigolion orau a bod gan y Blaid y syniadau gorau ar gyfer y Sir a Chymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croeso i gynnydd yn y pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan

Glenn Swingler yn Y Rhyl

Mae cynlluniau Cyngor Sir Ddinbych i gyflwyno pwyntiau gwefru trydan yn y maes parcio newydd yn Y Rhyl wedi eu croesawu gan Glenn Swingler, ymgeisydd seneddol Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.