newyddion

Mwy o bwyntiau gwefru ceir yn Sir Ddinbych?

Mabon pwynt gwefru Rhug

Gall Cyngor Sir Ddinbych chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd wrth i'r Cyngor edrych ar y posibilrwydd o gynyddu'r nifer o bwyntiau gwefru yn y Sir, ac asesu'r potensial o ddefnyddio tanwydd amgen yn eu cerbydau. 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ni ddylai cau hufenfa olygu diwedd cynhyrchu llaeth yn Llandyrnog

Dylai cau'r hufenfa yn Llandyrnog ddim olygu diwedd ar brosesi llaeth ar y safle, yn ol Aelod Cynulliad Gogledd Cymru Plaid Cymru Llyr Gruffydd.  

Fe wnaeth ei sylwadau yn dilyn vcyfarfod gyda chynrychiolwyr grwp Arla, y cwmni cydweithredol rhyngwladol sydd yn cael ei redeg gan ffermwyr o ar draws Ewrop, ar y safle heddiw. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu datganiad i beidio ag uno Cynghorau

Mae Plaid Cymru yn Sir Ddinbych wedi croesawu'r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru na fyddan nhw'n parhau gyda'u cynlluniau i orfodi Cynghorau i uno. 

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol ei fod yn hapus i "dynnu'r map yn ol" ac na fyddai ad-drefnu Cynghorau, yng nghynhadledd Cymdeithas Llywodraeth leol Cymru yr wythnos diwethaf. 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Uno Cynghorau yn wastraff amser

Cynghorau'r Gogledd

Pryderon am ddyfodol Cynghorau Cymuned

Mae ymdrechion Llywodraeth Cymru i ail-drefnu Llywodraeth Leol yn wastraff amser ac arian, yn ol Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych.

Cyfarfu Cyngor Sir Ddinbych heddiw er mwyn cytuno ar eu hymateb swyddogol i Bapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru ar Lywodraeth Leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd