newyddion

Cyngor Sir yn gwrthwynebu argymhellion Llywodraeth ar gynllun amaeth

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cefnogi cynnig i wrthwynebu argymhellion Llywodraeth Cymru ar ddyfodol amaethyddiaeth oherwydd pryderon y byddant yn niweidiol i economi y Sir. 

Cyflwynodd y grwp Plaid Cymru gynnig yn galw ar i Sir Ddinbych "wrthwynebu argymhellion Llywodraeth Cymru tan eu bont yn cyhoeddi asesiadau manwl a thrylwyr o'r effaith potensial ar economi a swyddi yn y sir".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Teuluoedd yn cael eu hanog i ystyried mabwysiadu

Mae pobl yn Sir Ddinbych yn cael eu hanog i ystyried mabwysiadu plant er mwyn sicrhau fod pob plentyn yn derbyn y cariad a sefydlogrwydd sydd ei angen arnynt er mwyn medru byw bywyd llawn a bodlon.

Gwnaeth Grwp Plaid Cymru ar y Cyngor Sir yr alwad er mwyn cydfynd ag Wythnos Mabwysiadu Cenedlaethol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwmni Kingdom yn tynnu allan o Sir Ddinbych

Mae'r cwmni diogelwch a glendyd amgylcheddol, Kingdom Security, wedi cyhoeddi eu bod nhw am ddirwyn eu cytundeb yn Sir Ddinbych i ben ym mis Awst. 

Dywedodd arweinydd Grwp Plaid Cymru ar Sir Ddinbych: "Mae Plaid Cymru wedi galw ar i'r cytundeb yma ddod i derfyn ers talwm. Mae'r dystiolaeth yma yn Sir Ddinbych yn dangos fod Kingdom yn gwneud eu pres trwy dargedu ein hardaloedd mwyaf difreintiedig, gan dargedu ysmygwyr ond heb lwyddo i fynd i'r afael a baw cwn, sef y rheswm ddaru nhw gael eu cyflogi yn y lle cyntaf. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu tro pedol i ariannu 'SchoolBeat'

Mae'r newyddion fod Llywodraeth Cymru wedi gwirdroi eu penderfyniad i beidio ag ariannu cynllun cysylltu gydag ysgolion wedi cael ei groesawu gan Blaid Cymru. 

Ymgyrchodd Plaid Cymru er mwyn cadw'r cyswllt rhwng yr Heddlu ac ysgolion yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i ddirwyn yr ariannu i ben. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mwy o bwyntiau gwefru ceir yn Sir Ddinbych?

Mabon pwynt gwefru Rhug

Gall Cyngor Sir Ddinbych chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd wrth i'r Cyngor edrych ar y posibilrwydd o gynyddu'r nifer o bwyntiau gwefru yn y Sir, ac asesu'r potensial o ddefnyddio tanwydd amgen yn eu cerbydau. 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ni ddylai cau hufenfa olygu diwedd cynhyrchu llaeth yn Llandyrnog

Dylai cau'r hufenfa yn Llandyrnog ddim olygu diwedd ar brosesi llaeth ar y safle, yn ol Aelod Cynulliad Gogledd Cymru Plaid Cymru Llyr Gruffydd.  

Fe wnaeth ei sylwadau yn dilyn vcyfarfod gyda chynrychiolwyr grwp Arla, y cwmni cydweithredol rhyngwladol sydd yn cael ei redeg gan ffermwyr o ar draws Ewrop, ar y safle heddiw. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu datganiad i beidio ag uno Cynghorau

Mae Plaid Cymru yn Sir Ddinbych wedi croesawu'r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru na fyddan nhw'n parhau gyda'u cynlluniau i orfodi Cynghorau i uno. 

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol ei fod yn hapus i "dynnu'r map yn ol" ac na fyddai ad-drefnu Cynghorau, yng nghynhadledd Cymdeithas Llywodraeth leol Cymru yr wythnos diwethaf. 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Uno Cynghorau yn wastraff amser

Cynghorau'r Gogledd

Pryderon am ddyfodol Cynghorau Cymuned

Mae ymdrechion Llywodraeth Cymru i ail-drefnu Llywodraeth Leol yn wastraff amser ac arian, yn ol Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych.

Cyfarfu Cyngor Sir Ddinbych heddiw er mwyn cytuno ar eu hymateb swyddogol i Bapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru ar Lywodraeth Leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd