loading
  • Glenn Swingler - Ymgeisydd Seneddol - Dyffryn Clwyd

Ymunwch a thim Plaid Cymru er mwyn gwella ansawdd bywyd pawb yn ein cymunedau.

Gyda'n gilydd fe wnawn ni wahaniaeth er gwell.

Newyddion diweddaraf

Ymgyrchwyr yn symud i Brestatyn

Yn dilyn yr ymgyrchu yn Y Rhyl y bore 'ma symudodd ymgeisydd Plaid Cymru Dyffryn Clwyd, Glenn Swingler, a'i dîm i Brestatyn i rannu taflenni a siarad gyda pleidleiswyr lleol.  Roedd Glenn yn awyddus i'r ffocws aros ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Mae mwy am bolisi'r Blaid ar y pwnc hanfodol hwn ar gael ar dudalennau gwe ein maniffesto yn Gwasanaeth Iechyd a Gofal Gwladol - Plaid Cymru. Yr wythnos nesaf bydd yn canolbwyntio ar agweddau eraill o 'ofalu am bobl Cymru' ac yn arbennig Iechyd Meddwl sy'n agos at ei galon fel gweithiwr Gofal Iechyd Meddwl ei hun.

Gofal Iechyd a Chymdeithasol yn cael sylw cenedlaethol a lleol

Ar y diwrnod y bydd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ymweld a chartref ei rieni i son am weledigaeth Plaid Cymru i gyflawni newidiadau uchelgeisiol i ofal iechyd a chymdeithasol yng Nghymru mae ein hymgeisydd yn etholaeth dyffryn Clwyd, Glenn Swingler, allan yn ymgyrchu yn Rhyl. Dywedodd Mr Swingler ei fod, yn ei swydd fel Gweithiwr Gofal Iechyd Meddwl ac yn ei waith fel Cynghorydd Sir wedi gweld yr angen am wasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol di-dor. Dywedodd " Mae hyn wedi cael ei drafod ers blynyddoedd ond does dim wedi newid. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn sicrhau fod hyn yn cael ei wireddu." Dywedodd Mr Price fod ei fam yn gofalu am ei dad sy'n dioddef o ddementia ac ei fod wedi "gweld a'i lygaid ei hun" y frwydr sy'n wynebu llawer o deuluoedd. "Byddai Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd yn sicrhau darpariaeth di-dor ar lefel lleol, yn dod a llywodraeth leol a'r byrddau iechyd at eu gilydd mewn partneriaethau gofal rhanbarthol newydd," dywedodd Mr Price. Bydd Plaid Cymru yn sefydlu comisiwn i ystyried sawl opsiwn ar gyfer ariannu'r gwasanaeth.

Ymgyrchu gyda'r ymgeisydd CHTh

Roedd dau o ymgeiswyr Plaid Cymru yn ymgyrchu gyda'u gilydd yn Ninbych prynhawn heddiw.  Glenn Swingler, yr ymgeisydd ar gyfer yr etholaeth yn Etholiad y Senedd yn ei filltir sgwar yn croesawu ein hymgeisydd ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.