Mwy yn dod atom yn y Blaid

Nid cefnogwyr y Blaid Lafur yn unig sy'n newid i gefnogi Plaid Cymru. Pan oedd Glenn Swingler, ein hymgeisydd yn etholaeth Dyffryn Clwyd, ac aelodau o'i dîm ymgyrchu ar fin cwblhau dosbarthu taflenni i'r tai olaf yn Ninbych bu iddo gyfarfod a pleidleisiwr newydd i Blaid Cymru. Roedd Dean Fearnley yn arfer bod yn gefnogwr brwd o'r Democratiaid Rhyddfrydol ond mae o wedi newid ei deyrngarwch i Blaid Cymru. Stopiodd wrth basio yn ei gar i siarad efo ni ac roedd wrth ei fodd i ddarganfod fod Glenn hefo ni a chael cyfle i siarad efo'r ymgeisydd.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Dyfrig Berry
    published this page in Newyddion 2021-05-04 15:53:55 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.