Goleuo lleoliadau o bwys yn Sir Ddinbych i gefnogi #BLM

Bydd rhai o adeiladau mwyaf eiconig Sir Ddinbych yn cael eu goleuo yn broffor er mwyn dangos cefnogaeth i ymgyrch 'Black Lives Matter' sy'n galw am ddieddu disgrimineiddio a chyddraddoldeb i bobl du ac o gefndiroedd ethnig.

Cynnigwyd y syniad gan grwp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych, ac fe'i gefnogwyd gan arweinydd pob un o'r grwpiau gwleidyddol ar y Cyngor. 

Meddai'r Cyng. Rhys Thomas, arweinydd grwp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych: Mae'n anfoesol fod pobl yn cael eu disgrimineiddio oherwydd lliw eu croen neu eu cefndir ethnig. Rhaid i hyn newid. Mae newid yn dechrau efo ni. Mae hyn yn gam bach symbolaidd y gall y Cyngor Sir ei gymryd er mwyn dangos undod efo'r ymgyrch dros gydraddoldeb. Ond mae hefyd yn ddatganiad pwysig - rydym yn sefyll efo'r mudiad 'Black Lives Matter'. 

"Mae 3,700 o drigolion Sir Ddinbych yn ddu neu yn dod o gefndir lleiafrif ethnig, ac mae pob un ohonynt yn werthfawr i'w cymuned, yn cyfoethogi eu cymuned, ac yn cyfrannu at eu cymuned yma. Mae pawb yn haeddu i gael eu tri a pharch ac urddas. Everybody deserves to be treated with dignity and respect".

Dywedodd y Cyng. Paul Penlington, Gogledd Prestatyn, a gyflwynodd y syniad yn wreiddiol, "Fe wnes i a fy nheulu fynychu y brotest BLM yn y Rhyl a chael ein hysbrydoli efo'r teimladau cryf a'r angerdd oedd yno. Mae gennym bobl o bob cefndir yn byw yma yn Sir Ddinbych, ac mae pob un yn aelod gwerthfawr o'n cymdeithas. Fel Cyngor a Chynghorwyr rydym yn cynrychioli pawb sy'n byw yma, felly pan fo rhywun yn cael ei disgrimineiddio y peth iawn i'w wneud ydy sefyll ochr yn ochr gyda nhw, a dangos ein bod ni'n eu gwerthfawrogi fel aelodau cyfartal o'n cymdeithas."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.