Croeso i gynnydd yn y pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan

Glenn Swingler yn Y Rhyl

Mae cynlluniau Cyngor Sir Ddinbych i gyflwyno pwyntiau gwefru trydan yn y maes parcio newydd yn Y Rhyl wedi eu croesawu gan Glenn Swingler, ymgeisydd seneddol Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd.

Dywedodd y Cyng. Swingler, cynghorydd yn Ninbych Uchaf a Henllan: "Galwodd Plaid Cymru ar y Cyngor Sir i gynyddu y nifer o bwyntiau gwefru cerbydau trydan drwy'r Sir yng Ngorffennaf 2018. Ym mis Chwefror eleni cyhoeddodd y Cyngor gynlluniau i gynyddu y nifer o bwyntiau gwefru ond cyfyngu eu defnydd i gerbydau'r Cyngor a galwodd Plaid Cymru ar iddynt fod ar gael at ddefnydd y cyhoedd. Felly, 'rydym yn croesawu'r ffaith fod y Cyngor wedi cymryd sylw o'n pryderon ac yn cymryd camau i gydnabod datganiad diweddar y Cyngor ar Argyfwng Hinsawdd a gyd-noddwyd gan Blaid Cymru."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.