Peidiwch a lluchio'r di-gartref allan o'r Westminster, Rhyl

Cyngor Sir Ddinbych: peidiwch a lluchio'r di-gartref allan o'r Westminster, Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu lluchio pobl digartref sydd yn aros yng Ngwesty'r Westminster, Rhyl dros dro, allan o'r gwesty oherwydd fod "potensial i'w presenoldeb gael effaith negyddol ar y rhaglen adfywio a thwristiaeth yn y dref".

Mae pobl di-gartref, rhai ohonynt a theuluoedd, eisioes yn fregus ac ni ddylid eu rhoi yn y fath sefyllfa. 'Glanhau cymdeithasol ydy hyn, ac mae'n anghywir. Galwn ar GSDd i gadw'r bobl wedi eu cartrefi yno tan eu bont yn canfod datrysiad mwy addas ar eu cyfer. 


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Mabon ap Gwynfor
    commented 2019-02-22 10:27:42 +0000
    Cywilydd
  • Carys Lewis
    commented 2019-02-22 10:08:22 +0000
    It’s a disgrace – the Council should be ashamed of themselves. Victimizing the homeless.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.