Ymgyrchoedd

Cadwch llais cleifion Cymru

Llofnodwch y ddeiseb yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwella diogelwch cyffordd Dwyryd

Llofnodwch y ddeiseb yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwrthwynebu dympio gwastraff niwclear

Llofnodwch yma

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peidiwch a lluchio'r di-gartref allan o'r Westminster, Rhyl

Cyngor Sir Ddinbych: peidiwch a lluchio'r di-gartref allan o'r Westminster, Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu lluchio pobl digartref sydd yn aros yng Ngwesty'r Westminster, Rhyl dros dro, allan o'r gwesty oherwydd fod "potensial i'w presenoldeb gael effaith negyddol ar y rhaglen adfywio a thwristiaeth yn y dref".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pleidlais y bobl

Arwyddwch y ddeiseb yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Inffyrmari Dinbych

Ymgyrchwyr Plaid Cymru

Cadwch gwelyau Inffyrmari Dinbych

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sir Ddinbych Ddi-Blastig

Ni allwn anwybyddu'r effaith ofnadwy y mae plastig yn ei gael ar ein hamgylchedd. Ond fe allwn ni roi arweiniad a newid ein harferion ni yma.

Gall Cyngor Sir Ddinbych ddangos arweiniad trwy fabwysiadu polisi o beidio a defnydd plastig un-defnydd.

Ymunwch a ni yn ein hymgyrch i wireddu hyn. Arwyddwch y ddeiseb yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.