Cyfarfod Dwyryd

Mae swyddog o Lywodraeth Cymru am ymweld a Chyffordd y Ddwyryd er mwyn asesu'r perygl yno, fydd yn ei helpu i benderfynnu pa gamau y dylid eu cymryd, os unrhyw un, i wneud y gyffordd yn fwy diogel.

Os ydych wedi dioddef profiad anffodus yno, neu os oes gennych dystiolaeth o ddamwain, yna dewch i gyflwyno eich barn /tystiolaeth er mwyn helpu'r swyddog i ganfod y datrysiad mwyaf addas.

Llenwch eich manylion i gadarnhau eich presenoldeb isod.

PRYD
June 19, 2019 at 10:00am - 11am
BLE
Caffe Glan-yr-afon
Glan-yr-afon
Corwen, Gwynedd LL21 0HA
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Mabon ap Gwynfor · · 07811358407
3 RSVPs
Mabon ap Gwynfor

A fyddwch yn dod?


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Mabon ap Gwynfor
    rsvped 2019-06-14 13:28:54 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.