Teuluoedd yn cael eu hanog i ystyried mabwysiadu

Mae pobl yn Sir Ddinbych yn cael eu hanog i ystyried mabwysiadu plant er mwyn sicrhau fod pob plentyn yn derbyn y cariad a sefydlogrwydd sydd ei angen arnynt er mwyn medru byw bywyd llawn a bodlon.

Gwnaeth Grwp Plaid Cymru ar y Cyngor Sir yr alwad er mwyn cydfynd ag Wythnos Mabwysiadu Cenedlaethol.

 

Mae gan y Cyng. Rhys Thomas brofiad personol o fabwysiadu plant ac fe gododd y mater gyda'r grwp Plaid Cymru yr wythnos diwethaf.

Meddai'r Cyng. Thomas: "Mewn adeg o gyni mae nifer o deuluoedd yn canfod eu hun o dan fwy o straen nag erioed o'r blaen. Mae hyn, o bosib, yn un o'r rhesymau pam fod yna gynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer o blant sydd yn gorfod cael eu cymryd o dan ofal Llywodraeth Leol, yma yn Sir Ddinbych ac yn ehangach ar draws Cymru. 

“Gall nifer o'r plant yma fyth fynd yn ol at eu teuluoedd a mabwysiadu ydy'r unig ffordd i roi y cariad a sefydlogrwydd sydd angen ar bob plentyn.

“Mae Plaid Cymru yn cefnogi yr arbenigwyr hynny sy'n gweithio yn y gwasanaethau Mabwysiadu a Maethu yng ngogledd Cymru. Mae'r ffugurau diweddaraf yn dangos fod yna dros 300 o blant ar y rhestr mabwysiadu yng Nghymru ac mae dros 60 o blant wedi bod yn aros am rieni maeth ers dros 12 mis.

“Rydym yn eich anog chi i ystyried os fedrwch chi gynnig cartref i blentyn sy'n aros i gael ei fabwysiadu. 

“Nid yw mabwysiadu plentyn yn hawdd ond mae yna gymorth profesiynol ar gael i bobl sydd am fabwysiadu."

Dywed Gwasanaethau Mabwysiadu Gogledd Cymru: "Mae rhai bobl yn gyndyn o ymholi ynghylch mabwysiadu oherwydd eu bont yn teimlo na fyddan nhw'n gymwys, ac yn argyhoeddi eu hunen oherwydd siarad gwag a myth. Felly rydym yn eich anog i siarad gyda ni yn gyntaf. Rydym yn fwy na haous i drafod unrhyw bryderon neu faterion allai fod gyda chi." 

Dylai'r rhai hynny sy'n ystyried mabwysiadu gysylltu gyda'r Gwasanaeth Mabwysidau Gogledd Cymru ac fe fyddan nhw'n derbyn pecyn gwybodaeth ynghyd a thaflen ymateb: 0800 085 0774.

Gall y rhai hynny sydd am gefnogi wythnos mabwysiadu wneud hynny drwy ddefnyddio'r hashnod #CefnogiMabwysiadu ar wefannau cymdeithasol.

https://www.northwalesadoption.gov.uk/en/ 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.