newyddion

Croeso i gynnydd yn y pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan

Glenn Swingler yn Y Rhyl

Mae cynlluniau Cyngor Sir Ddinbych i gyflwyno pwyntiau gwefru trydan yn y maes parcio newydd yn Y Rhyl wedi eu croesawu gan Glenn Swingler, ymgeisydd seneddol Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewis Ymgeisydd

Glenn Swingler yn Stryd y Senedd, Rhuddlan

Dewiswyd Cynghorydd Sir o Ddinbych i sefyll ar ran Plaid Cymru yn etholiad seneddol nesaf Dyffryn Clwyd.

Dywedodd Glenn Swingler, sy’n cynrychioli Dinbych Uchaf a Henllan, ei fod eisiau “gwneud Cymru yn greiddiol” i benderfyniadau ar faterion yn cynnwys tlodi plant, ariannu addysg, banciau bwyd a’r argyfwng digartrefedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn mynnu ymddiheuriad am sylw digartrefedd

Mynnu ail-gyflwyno cyllid di-gartrefedd hefyd

Mae Plaid Cymru wedi ymateb yn chwyrn i ddatganiad gan Gyngor Sir Ddinbych yn dilyn y scandal fod y Cyngor yn symud pobl di-gartref allan o'r Rhyl gan eu bont yn ofni y byddant yn niweidio twristiaeth yn y dref. 

Meddai'r Cyng. Arwel Roberts, arweinydd grwp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych: “Dylair aelod cabinet ymddiheurio am ei sylwadau oedd yn dweud y gallai pobl sy'n aros mewn llety dros-dro ar bromenad y Rhyl gael 'effaith negyddol ar dwristiaeth a rhaglenni adfywio y dref.' Roedd y sylw yn annerbyniol a dylai ymddiheurio i'r teuluoedd a'r unigolion sydd yno. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Tai Fforddiadwy

Mewn ymateb i’r newyddion fod Cyngor Sir Ddinbych am ddatblygu rhagor o dai fforddiadwy, meddai’r Cynghorydd Rhys Thomas ar ran Grŵp Plaid Cymru: “Rydym wedi cymryd pob cyfle posibl i atgoffa’r Cabinet ar Gyngor Sir Ddinbych o’r angen am dai fforddiadwy ar gyfer pobl Sir Ddinbych."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn cyhuddo'r Cabinet o gadw gwybodaeth gyhoeddus yn gyfrinachol

Mae Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych wedi galw ar i'r Cabinet yno fod yn fwy tryloyw a llai chyfrinachol wrth baratoi cyllideb y Cyngor. Mae'r Blaid hefyd wedi galw am Gyllideb Y Bobl, gan fynnu y dylai'r cyhoedd gael fwy o ddweud yn y broses.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwestiynau am gost Pont Harbwr Y Rhyl

Mae Plaid Cymru ar Sir Ddinbych wedi gwneud cais i’r Cyngor Sir edrych ar y mater o wariant ychwanegol sydd ei angen ar bont newydd Harbwr y Rhyl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor Sir yn gwrthwynebu argymhellion Llywodraeth ar gynllun amaeth

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cefnogi cynnig i wrthwynebu argymhellion Llywodraeth Cymru ar ddyfodol amaethyddiaeth oherwydd pryderon y byddant yn niweidiol i economi y Sir. 

Cyflwynodd y grwp Plaid Cymru gynnig yn galw ar i Sir Ddinbych "wrthwynebu argymhellion Llywodraeth Cymru tan eu bont yn cyhoeddi asesiadau manwl a thrylwyr o'r effaith potensial ar economi a swyddi yn y sir".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Teuluoedd yn cael eu hanog i ystyried mabwysiadu

Mae pobl yn Sir Ddinbych yn cael eu hanog i ystyried mabwysiadu plant er mwyn sicrhau fod pob plentyn yn derbyn y cariad a sefydlogrwydd sydd ei angen arnynt er mwyn medru byw bywyd llawn a bodlon.

Gwnaeth Grwp Plaid Cymru ar y Cyngor Sir yr alwad er mwyn cydfynd ag Wythnos Mabwysiadu Cenedlaethol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwmni Kingdom yn tynnu allan o Sir Ddinbych

Mae'r cwmni diogelwch a glendyd amgylcheddol, Kingdom Security, wedi cyhoeddi eu bod nhw am ddirwyn eu cytundeb yn Sir Ddinbych i ben ym mis Awst. 

Dywedodd arweinydd Grwp Plaid Cymru ar Sir Ddinbych: "Mae Plaid Cymru wedi galw ar i'r cytundeb yma ddod i derfyn ers talwm. Mae'r dystiolaeth yma yn Sir Ddinbych yn dangos fod Kingdom yn gwneud eu pres trwy dargedu ein hardaloedd mwyaf difreintiedig, gan dargedu ysmygwyr ond heb lwyddo i fynd i'r afael a baw cwn, sef y rheswm ddaru nhw gael eu cyflogi yn y lle cyntaf. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu tro pedol i ariannu 'SchoolBeat'

Mae'r newyddion fod Llywodraeth Cymru wedi gwirdroi eu penderfyniad i beidio ag ariannu cynllun cysylltu gydag ysgolion wedi cael ei groesawu gan Blaid Cymru. 

Ymgyrchodd Plaid Cymru er mwyn cadw'r cyswllt rhwng yr Heddlu ac ysgolion yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i ddirwyn yr ariannu i ben. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.