Ymgeisydd Plaid Cymru yn falch o'r Maniffesto

Heddiw cyhoeddodd Plaid Cymru eu Maniffesto ar gyfer Etholiadau Senedd Cymru ar Fai 6ed. Mae’n faniffesto uchelgeisiol ond gyda’r gost wedi ei gyfrifo’n fanwl, i greu cymdeithas fwy teg a charedig ar gyfer pobl Cymru.

Dywedodd Glenn Swingler, ymgeisydd Plaid Cymru yn etholaeth Dyffryn Clwyd “Dwi’n falch o gael sefyll dros blaid sydd a maniffesto mor flaengar ac uchelgeisiol. Fel Cynghorydd dwi’n treulio llawer o’m amser yn helpu pobl gyda phroblemau tai a digartrefedd. Felly dwi’n hynod falch o weld mai un o’r prif bolisïau yw sicrhau 50,000 o dai cymdeithasol neu fforddiadwy.  Mae ardaloedd yn yr etholaeth sydd ymhlith y rhai mwyaf difreintiedig yng Nghymru a bydd cynigion fel y £35 i’r teuluoedd tlotaf, torri biliau treth cyngor a help i fusnesau bach yn mynd yn bell tuag at ddatrys hyn.  Mae dau ddegawd o Lafur yn llywodraethu yng Nghymru a’r Torïaid yn San Steffan wedi gadael Pobl Dyffryn Clwyd a Chymru gyfan yn brin.”

Mae crynodeb o’r maniffesto yma https://www.plaid.cymru/maniffesto ynghyd â dolenni i lawrlwytho’r maniffesto llawn, fersiynau hawdd i’w darllen a phrint mawr.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Dyfrig Berry
    published this page in Newyddion 2021-04-07 17:56:23 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.