Gwrthwynebwch dympio gwastraff niwclear

Mae Llywodraeth Llafur Cymru a Llywodraeth Ceidwadol San Steffan yn gofyn i gymunedau ar draws Cymru i ystyried caniatau i gael gwastraff niwclear wedi ei gladdu yma am swm o arian.

Bydd y deunydd ymbelydrol yma yn parhau i fod yn beryglus i'n hiechyd ac i'r amgylchedd am gannoedd o filoedd o flynyddoedd. Rydym yn gwrthwynebu unrhyw ymdrech gan y ddwy Lywodraeth i lwgrwobrwyo ein cymunedau i dderbyn y gwastraff ymbelydrol yma.

44 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 34 o ymatebion

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.