Digartref Westminster

Cyngor Sir Ddinbych: peidiwch a lluchio'r di-gartref allan o'r Westminster, Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu lluchio pobl digartref sydd yn aros yng Ngwesty'r Westminster, Rhyl dros dro, allan o'r gwesty oherwydd fod "potensial i'w presenoldeb gael effaith negyddol ar y rhaglen adfywio a thwristiaeth yn y dref".

Mae pobl di-gartref, rhai ohonynt a theuluoedd, eisioes yn fregus ac ni ddylid eu rhoi yn y fath sefyllfa. 'Glanhau cymdeithasol ydy hyn, ac mae'n anghywir. Galwn ar GSDd i gadw'r bobl wedi eu cartrefi yno tan eu bont yn canfod datrysiad mwy addas ar eu cyfer. 

A fyddwch yn llofnodi?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.