Dewis Ymgeisydd

Glenn Swingler yn Stryd y Senedd, Rhuddlan

Dewiswyd Cynghorydd Sir o Ddinbych i sefyll ar ran Plaid Cymru yn etholiad seneddol nesaf Dyffryn Clwyd.

Dywedodd Glenn Swingler, sy’n cynrychioli Dinbych Uchaf a Henllan, ei fod eisiau “gwneud Cymru yn greiddiol” i benderfyniadau ar faterion yn cynnwys tlodi plant, ariannu addysg, banciau bwyd a’r argyfwng digartrefedd.

Dywedodd y gweithiwr cynnal iechyd meddwl fod y Torïaid, Y Blaid Lafur a’r Rhyddfrydwyr Democrataidd wedi “ein gadael i lawr ers degawdau”. Disgwylir iddo arddel galwad Plaid Cymru am annibyniaeth yn ystod ei ymgyrch i ddisodli’r AS Llafur Chris Ruane yn yr Etholiad Cyffredinol arfaethedig.

Mewn datganiad yn cyhoeddi ei fod yn sefyll dywedodd “Mae’r Torïaid, Llafur a’r Rhyddfrydwyr Democrataidd wedi ein gadael i lawr. Mae San Steffan wedi ein gadael i lawr. Mae’n amser i droi’r drol. Gwnewch i Gymru gyfrif. Yn yr etholiad cyffredinol nesaf pleidleisiwch dros Blaid Cymru i greu Cymru newydd a dyfodol gwell.”

Mae Mr Swingler yn disgrifio ei hun fel “rhyng-genedlaetholwr”. Bu’n byw yn Sbaen am wyth mlynedd ar ôl gweithio yn Y Rhyl fel galwr Bingo a Dinbych fel postmon. Dychwelodd i Ddinbych, gyda ei wraig a’u dau blentyn, a buont yn byw yno ers 10 mlynedd. Er yn wreiddiol o Gaint dywedodd Mr Swingler: “Gydol yr amser ‘roedd yn glir y byddem yn dod gartref i ogledd Cymru.”

“Chefais i ddim fy ngeni yng Nghymru ond ‘rwyn ystyried fy hun yn Gymro.”

Mae ganddo brofiad lleol eang fel llywodraethwr Ysgol Gynradd Pendref ac is-gadeirydd Prosiect Ieuenctid Dinbych yn ogystal a bod yn Gynghorydd Tref.


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Dyfrig Berry
    published this page in Newyddion 2019-10-18 18:59:29 +0100
  • Dyfrig Berry
    published this page in Newyddion 2019-10-18 17:30:52 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.