Cyffordd Dwyryd

Mynnwn fod Llywodraeth Cymru yn gwella diogelwch Cyffordd Dwyryd cyn i eraill gael eu niweidio.

187 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 148 o ymatebion

 • Lynette Williams
  signed 2019-05-05 08:45:00 +0100
 • Ebony Louise Adler
  signed 2019-05-05 08:34:43 +0100
 • Sara Lloyd
  signed 2019-05-05 08:31:41 +0100
 • Ceris Evans
  signed 2019-05-05 08:06:19 +0100
 • Anest Roberts
  signed 2019-05-05 06:45:11 +0100
 • Grisial Ifan
  signed 2019-05-05 05:23:25 +0100
 • Dona Humphreys
  signed 2019-05-05 01:12:43 +0100
 • Caio Roberts
  signed 2019-05-05 00:12:19 +0100
  Wedi cael damwain yn fan hyn wbeth angen ei wneud
 • Rhianon Jones
  signed 2019-05-04 23:38:32 +0100
  Yn teithio adref o Llangollen neithiwr pan oedd y ffordd wedi cau oherwydd damwain, rhaid gwella’r gyffordd yma ar frys. Gobeithio nad oedd neb wedi brifo’n ddifrifol yno neithiwr.
 • Wenora Dolohin
  signed via 2019-05-04 23:16:09 +0100
  Er mod i’n byw yn Awstralia ers dwy flynedd ar bymtheg dwi’n dychwelyd i’m hardal enedigol bob yn ail flwyddyn i ymweld a’m teulu. Byddaf yn teithio trwy Gyffordd Dwyryd yn gyson a dwi hyd yn oed yn teimlo bod y gyffordd yn creu dryswch.
 • Lorraine Roberts
  signed 2019-05-04 23:13:29 +0100
 • Nerys Jones
  signed 2019-05-04 23:11:09 +0100
 • David Davies
  signed 2019-05-04 23:06:42 +0100
 • Elen Mererid Watt
  signed 2019-05-04 23:04:55 +0100
 • Llinos Rowlands
  signed 2019-05-04 22:58:00 +0100
 • Nia Roberts
  signed 2019-05-04 22:55:00 +0100
 • Sara Morris
  signed 2019-05-04 22:49:16 +0100
 • Gwion Jones
  signed 2019-05-04 22:45:45 +0100
 • Iwan Jones
  signed 2019-05-04 22:37:07 +0100
 • Mona Hughes
  signed 2019-05-04 22:30:46 +0100
 • Catrin Roberts
  signed 2019-05-04 22:08:07 +0100
 • Nia Jones
  signed 2019-05-04 22:05:39 +0100
 • Heledd Roberts
  signed 2019-05-04 21:58:01 +0100
 • Sioned Jones
  signed 2019-05-04 21:56:41 +0100
 • Teleri Pugh
  signed 2019-05-04 21:54:02 +0100
 • Gwyneth Ellis
  signed 2019-05-04 21:51:50 +0100
  Gwyneth Ellis
 • Heddys Jones
  signed 2019-05-04 21:34:28 +0100
 • Glenys Jones
  signed 2019-05-04 21:26:22 +0100
 • Lois Roberts
  signed 2019-05-04 21:25:48 +0100
 • Llio Gwynfor
  signed 2019-05-04 21:21:22 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.