Cwmni Kingdom yn tynnu allan o Sir Ddinbych

Mae'r cwmni diogelwch a glendyd amgylcheddol, Kingdom Security, wedi cyhoeddi eu bod nhw am ddirwyn eu cytundeb yn Sir Ddinbych i ben ym mis Awst. 

Dywedodd arweinydd Grwp Plaid Cymru ar Sir Ddinbych: "Mae Plaid Cymru wedi galw ar i'r cytundeb yma ddod i derfyn ers talwm. Mae'r dystiolaeth yma yn Sir Ddinbych yn dangos fod Kingdom yn gwneud eu pres trwy dargedu ein hardaloedd mwyaf difreintiedig, gan dargedu ysmygwyr ond heb lwyddo i fynd i'r afael a baw cwn, sef y rheswm ddaru nhw gael eu cyflogi yn y lle cyntaf. 

"Mae Plaid Cymru am weld strydoedd glan yn y Sir, ond rydym yn credu fod posib gwneud hyn drwy ddefnyddio ein staff ein hunen mewn modd wedi ei dargedu'n well a mwy sensitif  heb gael ein cyflyrru gyda'r angen i greu arian. 

“Rydym wedi galw ar i'r cytundeb ddod yn ol i ddwylo cyhoeddus. Fe wnaethom ni godi'r posibilrwydd o'r Cyngor yn dod a'r gwasanaeth yn ol i a chydweithio gyda Chynghorau eraill ar ddiwedd yr haf diwethaf. Y syniad yw cael Cynghorau Sir y rhanbarth i gydweithio er mwyn gwella ansawdd glendid ein cymunedau. Gobeithio y gwelwn ni'r syniad yma'n dwyn ffrwyth rwan."

Mae Plaid Cymru yn anog Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i geisio osgoi diswyddiadau trwy greu adran glendid strydoedd ar y cyd fydd yn atebol i'r Cynghorau. 

Datganiad Cyngor Sir Ddinbych:

Mae Grŵp Kingdom Services wedi hysbysu Cyngor Sir Ddinbych am eu bwriad i dynnu gwasanaethau yn ôl yn y sir o Awst 17eg, 2018, yn unol â'u rhybudd cytundeb 28 diwrnod.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Dai, Gwasanaethau Rheoleiddio a'r Amgylchedd: "Mae'r Grŵp wedi cydweithio gyda’r Cyngor i ddelio â materion amgylcheddol megis sbwriel a baw cwn dros y pum mlynedd diwethaf, mewn ymateb i ymdrechion y Cyngor i wneud ei strydoedd yn lanach a chreu amgylchedd dymunol i bobl fyw ynddi ac ymweld â nhw.

"Mae'r gwaith ar y cyd wedi cael effaith o ran ymwybyddiaeth a bu gostyngiad amlwg yn nifer y digwyddiadau sbwriel a baw cŵn.

"Tra'n siomedig, rhaid inni barchu penderfyniad y cwmni a hoffwn ddiolch iddynt am eu cydweithrediad dros y pum mlynedd diwethaf.

Bydd y Cyngor nawr yn ystyried sut y bydd y gwaith addysg a gorfodi amgylcheddol yn parhau yn y dyfodol ac mae cadw strydoed y sir yn daclus yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r Cyngor.

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.