Covid-19

Covid-19 - gwybodaeth angenrheidiol

Caiff y dudalen hon ei ddiweddaru gyda unrhyw wybodaeth a chyngor newydd ynghylch Covid-19.

Ni fydd y wefan yma yn rhoi cyngor iechyd i chi, ond gallwch ffeindio linciau i sefydliadau swyddogol sy'n darparu cyngor hanfodol ar eich cyfer. 

 

Cewch y newyddion diweddaraf yma.

 

Eich iechyd

Coronafeirws COVID-19 gwiriwr symptomau - GIG Cymru

A oes angen help meddygol arnoch am y coronafeirws? - Llywodraeth Cymru

Cyngor i bobl sydd wedi cael cadarnhad fod ganddynt haint Covid-19 neu fod posib fod ganddynt yr haint (Saesneg) - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Aros adref: cyngor i aelwydydd sydd o bisb efo haint Covid-19 (Saesneg) - Llywodraeth y DG

Y Coronafeirws a'ch lles (iechyd meddwl) (Saesneg) - Mind

 

Arbenigwyr maes iechyd

Ymchwilio a rheolaeth glinigol gychwynol i achosion posib (Saesneg) - Llywodraeth y DG

Arweiniad i weithwyr maes iechyd (Saesneg) - Llywodraeth y DG

Arweiniad i Ofal Sylfaenol (Saesneg)- Public Health England

 

Ymbellhau Cymdeithasol

Sut mae lleihau’r perygl o ddal neu ledaenu’r coronafeirws - Llywodraeth Cymru

Cyngor ar ymbellhau cymdeithasol (Saesneg) - Llywodraeth y DG

 

 

Gwybodaeth gyffredinol ar gefnogaeth gan Lywodraeth y DG 

 

Gweithlu

Cyngor i weithwyr (Saesneg) - UK Gov

 

Busnesau

Canllawiau ar COVID-19 i gyflogwyr a busnesau - Llywodraeth Cymru

Coronavirus: cyngor i gyflogwyr a gweithwyr (Saesneg) - ACAS

Pecyn cymorth gwerth dros £1.4bn i fusnesau bach er mwyn eu helpu yn ystod cyfnod y coronafeirws - Busnes Cymru (Llywodraeth Cymru)

Gwyliau ad-dalu cyfalaf a ffi monitro o 3 mis ar gyfer pob cwsmer ar gais - Banc Datblygu Cymru

Cymorth Llywodraeth i Fusnesau Busnes Cymru (Llywodraeth Cymru)

 1. Cymorth i fusnesau sy'n talu tal salwch i weithwyr (Saesneg) - Llywodraeth y DG
 2. Cymroth i fusnesau sy'n talu treth fusnes (Saesneg)  - Llywodraeth y DG
 3. Cymorth i fusnesau sy'n talu ychydig neu ddim treth busnes (Saesneg)  - Llywodraeth y DG
 4. Cymorth i fusnesau trwy'r Rhaglen Benthyciad i Fusnesau oherwydd y Coronafeirws (Saesneg)  - Llywodraeth y DG
 5. Cymorth i fusnesau mwy trwy Covid-19 gyda Chyfleuster Ariannu Corfforaethol (Saesneg) - Llywodraeth y DG
 6. Cymorth i fusnes sy'n talu treth - Llywodraeth y DG
 7. Yswiriant - Llywodraeth y DG

Llinell gymorth Treth CThEM (HMRC) 

Mae CThEM wedi sefydlu llinell gymorth i fusnesau a phobl hunan-gyflogedig sy'n bryderus am dalu eu ttrethi oherwydd Covid-19 (Saesneg)

Ffoniwch 0800 0159 559 (Saesneg) am gymorth a chyngor.

 

Tafarndai

"Managing the impact of COVID-19 on Pubs Code interactions with tied pub tenants" - Llywodraeth y DG

 

Gofalwyr

Canllawiau i wasanaethau gofal cymdeithasol neu gymunedol a lleoliadau preswyl - Llywodraeth Cymru

Canllawiau ar gyfer darpariaeth gofal yn y cartref (Saesneg) - Llywodraeth y DG

Canllawiau i ofalwyr (Saesneg) - Carers UK

Beth i’w wneud os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn dangos symptomau'r coronafeirws - Llywodraeth Cymru

 

Addysg

Cau ysgolion yng Nghymru - Llywodraeth Cymru

Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol - Llywodraeth Cymru

Canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr - Llywodraeth Cymru

 

Travel 

Traveline Cymru / Bysiau

Rheilffordd - Trafnidiaeth Cymru

Cyngor teithio tramor (Saesneg) - Llywodraeth y DG

 

Tai

Datganiad Saesneg gan Lywodraeth y DG:

 • Emergency legislation to suspend new evictions from social or private rented accommodation while this national emergency is taking place
 • No new possession proceedings through applications to the court to start during the crisis
 • Landlords will also be protected as 3 month mortgage payment holiday is extended to Buy to Let mortgages

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Nodwch y gall tenantiaid gysylltu â‘n Tîm Lles ar 0300 111 2122 os oes ganddynt unrhyw bryderon ynglŷn ag incwm a budd-daliadauGrwp Cynefin

 

Cyllid personol

Coronafeirws a hawlio budd-daliadau (Saesneg) - Credyd Cynhwysol

Tal Salwch Statudol (Saesneg)  - Llywodraeth y DG

"Problems getting to or topping up your prepayment meter" - Citizens Advice

Dyled a Choronafeirws (Saesneg) - Step Change, Elusen Dyledion

Coronafeirws a'ch cyllid (Saesneg) - Step Change, Elusen Dyledion

Coronaveirws, hawlio budd-daliadau a Thal Salwch Statudol (Saesneg) - Step Change, Elusen Dyledion

Pa gymorth sydd ar gael gan gredidwyr (Saesneg)  - Step Change, Elusen Dyledion

Cymorth arianol a hawliau (Saesneg) 

 • Morgeisi 
 • Cardiau Credyd
 • Gor-ddrafft

- Money Saving Expert

 

Cyngor Sir Ddinbych

 

Trosedd

Cynllunio a pharatoi, llysoedd a thrybiwlnlysoedd (Saesneg) - Llywodraeth y DG

Ymweld a rhywun yn y carchar (Saesneg) - Llywodraeth y DG

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.