Cefnogi pleidlais y bobl

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn trafod cynnig yn galw ar i Lywodraeth Prydain i drefnu Pleidlais Y Bobl, yn cynnwys yr opsiwn i aros i fewn yn yr Undeb Ewropeaidd, yn y cyfarfod llawn nesaf o'r Cyngor. 

Credwn fod y wybodaeth sydd wedi dod i'r fei ers y refferendwm yn 2016 yn taflu goleuni newydd ar Brexit ac y dylai pobl gael yr hawl i wneud penderfyniad ar ein perthynas a'r Undeb Ewropeaidd gyda'r wybodaeth newydd yma.

Rydym yn cefnogi'r galwad ar i Gyngor Sir Ddinbych i gefnogi Pleidlais y Bobl a ddylai gynnig yr opsiwn o aros i fewn yn yr UE.

Gallwch weld y cynnig yma.

22 signatures

Will you sign?


Dangos 20 o ymatebion

 • (Dafydd) Gerallt Tudor
  signed 2019-01-10 21:22:22 +0000
 • Meinir Ffransis
  signed 2019-01-10 17:37:17 +0000
 • Avril Smith
  signed 2019-01-10 15:47:13 +0000
 • Rhianwen Williams
  signed 2019-01-10 13:09:19 +0000
 • Carys Edwards
  signed via 2019-01-10 13:04:55 +0000
 • Mentrau Iaith
  @mentrauiaith tweeted link to this page. 2019-01-10 12:32:47 +0000
 • Robart Edwards
  signed 2019-01-10 11:41:45 +0000
 • Nia Gwynfor
  signed 2019-01-10 10:42:44 +0000
  Yn cefnogi hwn 100%
 • Iwan Lloyd-Williams
  signed 2019-01-10 10:26:10 +0000
 • Cefyn Henry Williams
  signed 2019-01-10 07:40:03 +0000
 • Gwyneth Ellis
  signed 2019-01-10 07:16:53 +0000
 • Eilir Hughes
  signed 2019-01-10 06:22:47 +0000
 • Huw Williams
  signed 2019-01-09 22:40:09 +0000
 • John Hughes-Jones
  signed 2019-01-09 22:28:59 +0000
 • David Eifion Wynne
  signed 2019-01-09 21:31:32 +0000
 • Medwen Williams
  signed via 2019-01-09 19:26:54 +0000
  Medwen Williams
 • Sioned Hughes
  signed 2019-01-09 17:04:02 +0000
 • Dyfrig Berry
  signed 2019-01-09 16:26:45 +0000
 • Mabon ap Gwynfor
  @mabonapgwynfor tweeted link to this page. 2019-01-09 15:53:49 +0000
  Pobl Sir Ddinbych, arwyddwch y ddeiseb hon os gwelwch yn dda: Cefnogi pleidlais y bobl https://www.plaidcymruclwyd.cymru/cefnogi_pleidlais_y_bobl?recruiter_id=2
 • Mabon ap Gwynfor
  signed 2019-01-09 15:53:03 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.