Annibyniaeth

Dyma'r papur yr ysgrifenais i Blaid Cymru yn dadlau nad oedd annibyniaeth yn bolisi oedd am golli pleidleisiau ond i'r gwrthwyneb y byddai'n debygol o ddenu pleidleisiau atom.

Mae'r papur yn edrych ar sut lwyddodd yr SNP i ennill yn 2007 drwy fod yn ddigyfaddawd yn eu cefnogaeth o annibyniaeth, a sut y dylai Plaid Cymru hefyd addo refferendwm ar annibyniaeth a hyrwyddo hyn fel rhan ganolog o'n maniffesto.

Darllenwch y papur yn llawn yma.

Rwy'n falch gweld fod yr awgrymiadau wedi cael eu mabwysiadu.

Mabon ap Gwynfor

Darpar ymgeisydd i Blaid Cymru, Dwyfor-Meirionnydd ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2021


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.